Tel:+49-4631-6141-0
1929

Efter at have overvundet følgerne af 1. verdenskrig, tabet af Sønderjylland til Danmark, en voldsom inflation og en verdenskrise i 1929, steg gæstelisten igen i 30´erne, men desværre kun for en kort tid. Med udbruddet af 2. verdenskrig mistede husets ledelse sin selvbestemmelsesret. Det store kurhus, der var ejet af Kristen Skriver, blev, ligesom børnehjemmet St. Ansgar, indrettet til felthospital. Kurhuset lagde i de sidste krigsår hus til op imod 220 flygtninge og fordrevne, der ellers ikke havde noget sted at være. I den tid levede der 2.700 flygtninge i byen.